ממילא

Look for your desired property more efficiently